rhan

(hon) noun feminine (rhannau)
in English is:

part

,

portion

,

share[1]

,

section

,

role

,

fate

,

lot[3]

Mutations

Soft:ran
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y rhan hon
fy rhan i
dy ran di
ei ran ef/o
ei rhan hi
ein rhan ni
eich rhan chi
eu rhan nhw/hwy
yr un rhan
y ddwy ran gyflym* (cyflym)
y tair rhan bell* (pell)
y pedair rhan dawel* (tawel)
y pum rhan fach* (bach)
y chwe rhan dda* (da)
y saith rhan lân* (glân)
yr wyth rhan lawn* (llawn)
y naw rhan fawr* (mawr)
y deg rhan ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (16)
ar ran
cadw rhan
chwarae fy (dy, ei, a.y.b.) rhan:chwarae rhan
cymryd rhan
fesul rhan
mewn rhan
o ran hynny
o ran:o ran (rhywun):o’m (o'th, o'i, a.y.b.) rhan i (di, ef, a.y.b.)2
o ran3
o ran1
os nad wyt ti'n rhan o'r ateb, rwyt ti'n rhan o'r broblem
rhan ymadrodd
Un rhan hen o'r hyn a aeth yn aros, dyna hiraeth
y rhan amlaf
y rhan fwyaf
y rhan fynychaf
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for rhan*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.