rhaith

(hon) noun feminine (rheithiau)
in English is:

right

Mutations

Soft:raith
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y rhaith hon
fy rhaith i
dy raith di
ei raith ef/o
ei rhaith hi
ein rhaith ni
eich rhaith chi
eu rhaith nhw/hwy
yr un rhaith
y ddwy raith gyflym* (cyflym)
y tair rhaith bell* (pell)
y pedair rhaith dawel* (tawel)
y pum rhaith fach* (bach)
y chwe rhaith dda* (da)
y saith rhaith lân* (glân)
yr wyth rhaith lawn* (llawn)
y naw rhaith fawr* (mawr)
y deg rhaith ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for rhaith*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.