rhaid

(hwn) noun masculine (rheidiau)
in English is:

necessity

Mutations

Soft:raid
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y rhaid hwn
fy rhaid i
dy raid di
ei raid ef/o
ei rhaid hi
ein rhaid ni
eich rhaid chi
eu rhaid nhw/hwy
yr un rhaid
y ddau raid cyflym*
y tri rhaid pell*
y pedwar rhaid tawel*
y pum rhaid bach*
y chwe rhaid da*
y saith rhaid glân*
yr wyth rhaid llawn*
y naw rhaid mawr*
y deg rhaid rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (23)
does dim rhaid:does dim rhaid i (rywun):does dim rhaid i mi (i ti, iddo ef, a.y.b.)
fwy na rhaid
heb fod angen:heb fod eisiau:heb fod rhaid
mae’n rhaid gen i
mae'n rhaid i'r gwychaf gachu
mae’n rhaid:mae’n rhaid i (rywun):mae’n rhaid i mi (i ti, iddo ef, a.y.b.)
Ni ellir rhoi cariad, rhaid i gariad gael ei dderbyn
os dringi di goeden rhaid disgyn hyd yr un goeden
os na chymerwch amser i'w wneud yn iawn rhaid cael amser i'w wneud 'to
rhaid cariad yw cerydd
rhaid cropian cyn cerdded
rhaid cyfaddef:rhaid i mi (i ti, iddo ef, a.y.b.) gyfaddef
rhaid i ddyn fod yn gall i'w weled ei hun yn ffôl
rhaid i ti
Rhaid peidio disgwyl ateb wrth ystyried problem, o ddirnad beth yw'r broblem fe ddaw'r ateb oherwydd mae'r ateb yn rhan o'r broblem
rhaid peidio:rhaid i (rywun) beidio:rhaid i mi (i ti, iddo ef, a.y.b.) beidio
rhaid wrth (rywbeth)
rhaid wrth ddau i ffraeo
rhaid wrth gof da i ddweud celwydd
rhaid wrth wrthwynebydd i gynnal cynnen
weithiau rhaid distewi er mwyn cael dy glywed
wrth raid
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for rhaid*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.