were you looking for gydau?
Phrases (63)
Brwydr yw bywyd rhwng ffydd a rheswm gyda'r naill yn cynnal y llall ac yna'n ei ddistrywio
canu gyda’r tannau
cwsg gyda'r ddafad, cod gyda'r ehedydd
cyfarth gyda’r cŵn a rhedeg gyda’r cadno
ddim yn cyboli gyda neb
dim ond pysgod marw sy'n symud gyda'r llif
Gwŷr o athrylith, ond gyda bodau o'r fath, nid yw mesur eu llathen hwy yr un hyd â llath
gyda budd
gyda bwriad maleisus
gyda chydymdeimlad
gyda chymeradwyaeth
gyda difyrrwch
gyda diolch
gyda dŵr
gyda dyhead
gyda glaswen
gyda gofal
gyda gofid mawr
gyda gollyngdod
gyda golwg ar (rywbeth)
gyda graen
gyda grym
gyda gwawd
gyda gwên goeglyd
gyda gwên
gyda hwn
gyda hyder
gyda hynny2
gyda llawenydd
gyda lwc
gyda mantais
gyda nerth
gyda phwyslais
gyda rhyddhad
gyda throad y post
gyda’i gilydd:gyda’n gilydd:gyda’ch gilydd
gyda’r afon
gyda’r dydd
gyda’r glannau
gyda’r gwanwyn
gyda’r haul
gyda’r hwyr
gyda’r hyd
gyda’r lan
gyda’r llif
gyda’r nos
Mi gerddaf gyda thi drwy weddill f'oes
mynd allan gyda (rhywun):mynd allan â (rhywun)
mynd gyda
paid â chellwair gyda'th elyn
pennog gyda phwn dyrr asgwrn cefn ceffyl
Sefwch gyda mi yn y bwlch fel y cadwer i'r oesoedd a ddêl y glendid a fu.
torri bara gyda (rhywun)
troi gyda phob gwynt
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gyda*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.