in English is:

all

in English is:

joining

,

union

Mutations

Soft:gyd
Nasal:nghyd
Aspirate:chyd

Use

y cyd hwn
fy nghyd i
dy gyd di
ei gyd ef/o
ei chyd hi
ein cyd ni
eich cyd chi
eu cyd nhw/hwy
Phrases (22)
A fedd dy holl gelfyddyd unrhyw gerdd sy'n wir i gyd?
cyntaf i gyd, gorau i gyd
Daeth Haf bach Mihangel trwy weddill yr ŷd, yn llond ei groen ac yn gelwydd i gyd
drwy’r byd i gyd
eto i gyd
gorau i gyd:gorau oll
heb fod yn fêl i gyd
i gyd
Mae dyn sydd yn gwybod nad yw'n gwybod dim byd yn gwybod mwy na'i athrawon i gyd
pwff a drewi a dyna i gyd
rhoi'r wyau i gyd mewn un fasged
trwy gyd-ddigwyddiad
yn fodiau i gyd
yn glustiau i gyd
yn gyd-ddibynnol
yn gyd-derfynol
yn gyd-destunol
yn gyd-dragwyddol
yn gyffro i gyd
yn gynnwrf i gyd
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gyd*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.