canwriad

(hwn) enw gwrywaidd (canwriaid)
yn Saesneg yw:

centurion

Treigladau

Meddal:ganwriad
Trwynol:nghanwriad
Llaes:chanwriad

Defnydd

y canwriad hwn
fy nghanwriad i
dy ganwriad di
ei ganwriad ef/o
ei chanwriad hi
ein canwriad ni
eich canwriad chi
eu canwriad nhw/hwy
yr un canwriad
y ddau ganwriad cyflym*
y tri chanwriad pell*
y pedwar canwriad tawel*
y pum canwriad bach*
y chwe chanwriad da*
y saith canwriad glân*
yr wyth canwriad llawn*
y naw canwriad mawr*
y deg canwriad rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am canwriad*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.