cantroed

(hwn) enw gwrywaidd (cantroediaid)
yn Saesneg yw:

centipede

Treigladau

Meddal:gantroed
Trwynol:nghantroed
Llaes:chantroed

Defnydd

y cantroed hwn
fy nghantroed i
dy gantroed di
ei gantroed ef/o
ei chantroed hi
ein cantroed ni
eich cantroed chi
eu cantroed nhw/hwy
yr un cantroed
y ddau gantroed cyflym*
y tri chantroed pell*
y pedwar cantroed tawel*
y pum cantroed bach*
y chwe chantroed da*
y saith cantroed glân*
yr wyth cantroed llawn*
y naw cantroed mawr*
y deg cantroed rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cantroed*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.