canwr

(hwn) enw gwrywaidd (cantorion)
yn Saesneg yw:

vocalist

,

singer

,

songster

,

player

Treigladau

Meddal:ganwr
Trwynol:nghanwr
Llaes:chanwr

Defnydd

y canwr hwn
fy nghanwr i
dy ganwr di
ei ganwr ef/o
ei chanwr hi
ein canwr ni
eich canwr chi
eu canwr nhw/hwy
yr un canwr
y ddau ganwr cyflym*
y tri chanwr pell*
y pedwar canwr tawel*
y pum canwr bach*
y chwe chanwr da*
y saith canwr glân*
yr wyth canwr llawn*
y naw canwr mawr*
y deg canwr rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am canwr*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.