ochr

(hon) noun feminine (ochrau)
in English is:

side

,

aspect

,

facet

,

edge

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr ochr hon
fy ochr i
dy ochr di
ei ochr ef/o
ei hochr hi
ein hochr ni
eich ochr chi
eu hochr nhw/hwy
yr un ochr
y ddwy ochr gyflym* (cyflym)
y tair ochr bell* (pell)
y pedair ochr dawel* (tawel)
y pum ochr fach* (bach)
y chwe ochr dda* (da)
y saith ochr lân* (glân)
yr wyth ochr lawn* (llawn)
y naw ochr fawr* (mawr)
y deg ochr ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (32)
ag un goes bob ochr i (rywbeth)
ar fy (dy, ei, a.y.b.) ochr
ar ochr y tad
ar y ddwy ochr
at yr ochr
blaenasgellwr ochr agored
blaenasgellwr ochr dywyll
cadw ochr
dangos fy (dy, ei, a.y.b.) ochr
gan bob ochr
gydag ochr (rhywbeth)
i’r naill ochr
i’r ochr
naill ochr
o ochr (rhywun):o’m (o'th, o'i, a.y.b.) hochr i (di, ef, a.y.b.)
o’r ddwy ochr
o’r ochr
ochr gyfagos
mathematics
ochr gyferbyn
mathematics
ochr yn ochr
[~ â (rhywun neu rywbeth)]
parlys un ochr
rhoi (rhywbeth) o’r naill ochr:rhoi (rhywbeth) i’r naill ochr
siom ar yr ochr orau
Sioni bob ochr
sylw naill ochr
tros yr ochr
wrth ochr (rhywun neu rywbeth):wrth fy (dy, ei, a.y.b.) ochr
wysg yr ochr:wysg fy (dy, ei, a.y.b.) ochr:yn wysg fy (dy, ei, a.y.b.) ochr
yr ochr isaf
[~i (rywun neu rywbeth)]
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for ochr*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.