glaw

(hwn) noun masculine (glawogydd)
in English is:

rain

,

shower

Mutations

Soft:law
Nasal:nglaw
Aspirate:(no mutation)

Use

y glaw hwn
fy nglaw i
dy law di
ei law ef/o
ei glaw hi
ein glaw ni
eich glaw chi
eu glaw nhw/hwy
yr un glaw
y ddau law cyflym*
y tri glaw pell*
y pedwar glaw tawel*
y pum glaw bach*
y chwe glaw da*
y saith glaw glân*
yr wyth glaw llawn*
y naw glaw mawr*
y deg glaw rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (20)
arllwys y glaw
bwa’r glaw:bwa’r hin
bwrw glaw

to rain

cyflog y gwynt yw glaw
dim glaw Mai dim mêl Medi
diwel y glaw
dod i’r glaw
fel iâr ar y glaw
glaw asid
glaw gogr sidan
glaw mân
Hel â rhaw y glaw a'r gwlith yw rheoli athrylith
llefain y glaw
mae graen glaw arni
mae hi’n pystylad y glaw
nid ar un to yn unig y mae'n bwrw glaw
pisio bwrw:pisio glaw
stido glaw
y beddau a’u gwlych y glaw
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for glaw*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.