calon

(hon) noun feminine (calonnau)
in English is:

heart

,

centre

,

core

,

spirit[1]

Mutations

Soft:galon
Nasal:nghalon
Aspirate:chalon

Use

y galon hon
fy nghalon i
dy galon di
ei galon ef/o
ei chalon hi
ein calon ni
eich calon chi
eu calon nhw/hwy
yr un galon
y ddwy galon gyflym* (cyflym)
y tair calon bell* (pell)
y pedair calon dawel* (tawel)
y pum calon fach* (bach)
y chwe chalon dda* (da)
y saith calon lân* (glân)
yr wyth calon lawn* (llawn)
y naw calon fawr* (mawr)
y deg calon ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (32)
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) calon yn fy (dy, ei, a.y.b.) esgidiau
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) calon yn fy (dy, ei, a.y.b.) ngwddf
agos at galon (rhywun):agos at fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
calon agored
calon feddal
calon gynnes
calon-galed
clywed ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
codi calon
croeso calon
cyfaill calon
drwg calon
fel calon
gofid calon
lle y mae eich trysor, yno y bydd eich calon hefyd
loes calon
o ddifrif calon
o eigion calon:o ddyfnder calon
o waelod calon
o wirfodd calon
teimlo ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
tor calon:torcalondid
torri calon (rhywun):torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon3
torri calon:torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon1

to sob

torri calon:torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon2
wrth fodd calon:wrth fodd calon (rhywun):wrth fodd fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
y gwan o galon sy'n ei cholli
yn drwm eich calon
yn nwfn eich calon
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for calon*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.