bwyd

(hwn) noun masculine (bwydydd)
in English is:

food

,

victuals

Mutations

Soft:fwyd
Nasal:mwyd
Aspirate:(no mutation)

Use

y bwyd hwn
fy mwyd i
dy fwyd di
ei fwyd ef/o
ei bwyd hi
ein bwyd ni
eich bwyd chi
eu bwyd nhw/hwy
yr un bwyd
y ddau fwyd cyflym*
y tri bwyd pell*
y pedwar bwyd tawel*
y pum bwyd bach*
y chwe bwyd da*
y saith bwyd glân*
yr wyth bwyd llawn*
y naw bwyd mawr*
y deg bwyd rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (20)
archwaeth bara da yw eisiau bwyd
banc bwyd
brenin y bwyd yw bara
bwyd a llyn
bwyd coginio-oeri
bwyd cyflym
cookery
bwyd garw1
bwyd garw2
bwyd hwylus
bwyd i fynd
cookery
bwyd llwy
bwyd parod
bwyd teiliwr
bwyd y boda:bwyd y barcud
bwyta bwyd segur
canu ar ei fwyd ei hun
chwant bwyd
eisiau bwyd
lle bwyd
nid yw'r llestr gorau un yn gallu cynhyrchu bwyd
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for bwyd*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.