bawd

(hon or hwn) noun feminine or masculine (bodiau)
in English is:

thumb

,

big toe

Mutations

Soft:fawd
Nasal:mawd
Aspirate:(no mutation)

Use

y fawd hon
fy mawd i
dy fawd di
ei fawd ef/o
ei bawd hi
ein bawd ni
eich bawd chi
eu bawd nhw/hwy
yr un fawd
y ddwy fawd gyflym* (cyflym)
y tair bawd bell* (pell)
y pedair bawd dawel* (tawel)
y pum bawd fach* (bach)
y chwe bawd dda* (da)
y saith bawd lân* (glân)
yr wyth bawd lawn* (llawn)
y naw bawd fawr* (mawr)
y deg bawd ryfedd* (rhyfedd)

or

y bawd hwn
fy mawd i
dy fawd di
ei fawd ef/o
ei bawd hi
ein bawd ni
eich bawd chi
eu bawd nhw/hwy
yr un bawd
y ddau fawd cyflym*
y tri bawd pell*
y pedwar bawd tawel*
y pum bawd bach*
y chwe bawd da*
y saith bawd glân*
yr wyth bawd llawn*
y naw bawd mawr*
y deg bawd rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (12)
bawd troed
bawd y melinydd
bys bawd
byw o’r llaw i’r genau:byw o’r fawd i’r genau
dan fawd
ni fydd (rhywun) uwchlaw bawd sawdl:ni fyddaf i (fyddi di, fydd ef, a.y.b.) uwchlaw bawd sawdl
o’r bawd i’r genau:o’r fawd i’r genau:o’r llaw i’r genau
pìn bawd
rhoi clec ar fawd
synnwyr y fawd:synnwyr bawd
tan fawd
yn fodiau i gyd
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for bawd*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.