adeg

(hon) noun feminine (adegau)
in English is:

time

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr adeg hon
fy adeg i
dy adeg di
ei adeg ef/o
ei hadeg hi
ein hadeg ni
eich adeg chi
eu hadeg nhw/hwy
yr un adeg
y ddwy adeg gyflym* (cyflym)
y tair adeg bell* (pell)
y pedair adeg dawel* (tawel)
y pum adeg fach* (bach)
y chwe adeg dda* (da)
y saith adeg lân* (glân)
yr wyth adeg lawn* (llawn)
y naw adeg fawr* (mawr)
y deg adeg ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (8)
bob adeg
cyn ei adeg
cyn yr adeg honno
drwy’r adeg
hyd at yr adeg honno
o’r adeg honno
ryw adeg
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for adeg*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.