gât

(hon) enw benywaidd (gatiau)
yn Saesneg yw:

gate

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)*
Trwynol:ngât
Llaes:(dim treiglad)

* Mae'r ffurf hon yn eithriad i'r rheolau treiglo.

Defnydd

y gât hon
fy ngât i
dy gât di
ei gât ef/o
ei gât hi
ein gât ni
eich gât chi
eu gât nhw/hwy
yr un gât
y ddwy gât gyflym* (cyflym)
y tair gât bell* (pell)
y pedair gât dawel* (tawel)
y pum gât fach* (bach)
y chwe gât dda* (da)
y saith gât lân* (glân)
yr wyth gât lawn* (llawn)
y naw gât fawr* (mawr)
y deg gât ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (1)
giât fochyn
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am gât*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.