in English is:

to expect

,

to await

,

to wait

,

to look

,

to look for

,

to search

,

to appear

Mutations

Soft:ddisgwyl
Nasal:nisgwyl
Aspirate:(no mutation)
Phrases (8)
beth wyt ti’n disgwyl gan asyn ond cic
disgwyl mawr
heb eich disgwyl
nid oes disgwyl gan ful ond cic
Rhaid peidio disgwyl ateb wrth ystyried problem, o ddirnad beth yw'r broblem fe ddaw'r ateb oherwydd mae'r ateb yn rhan o'r broblem
yn groes i’r disgwyl
yn ôl y disgwyl
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for disgwyl*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.