wadi1

(hwn neu hon) enw gwrywaidd neu fenywaidd (wadïau)
yn Saesneg yw:

wadi

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y wadi hwn
fy wadi i
dy wadi di
ei wadi ef/o
ei hwadi hi
ein hwadi ni
eich wadi chi
eu hwadi nhw/hwy
yr un wadi
y ddau wadi cyflym*
y tri wadi pell*
y pedwar wadi tawel*
y pum wadi bach*
y chwe wadi da*
y saith wadi glân*
yr wyth wadi llawn*
y naw wadi mawr*
y deg wadi rhyfedd*

neu

y wadi hon
fy wadi i
dy wadi di
ei wadi ef/o
ei hwadi hi
ein hwadi ni
eich wadi chi
eu hwadi nhw/hwy
yr un wadi
y ddwy wadi gyflym* (cyflym)
y tair wadi bell* (pell)
y pedair wadi dawel* (tawel)
y pum wadi fach* (bach)
y chwe wadi dda* (da)
y saith wadi lân* (glân)
yr wyth wadi lawn* (llawn)
y naw wadi fawr* (mawr)
y deg wadi ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

gwadi2

berf
yn Saesneg yw: you

deny

, you will

deny

wadi3

berf
yn Saesneg yw: you

beat

, you will

beat

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am wadi*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.