berf

(hon) enw benywaidd (berfau)
yn Saesneg yw:

verb

Treigladau

Meddal:ferf
Trwynol:merf
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y ferf hon
fy merf i
dy ferf di
ei ferf ef/o
ei berf hi
ein berf ni
eich berf chi
eu berf nhw/hwy
yr un ferf
y ddwy ferf gyflym* (cyflym)
y tair berf bell* (pell)
y pedair berf dawel* (tawel)
y pum berf fach* (bach)
y chwe berf dda* (da)
y saith berf lân* (glân)
yr wyth berf lawn* (llawn)
y naw berf fawr* (mawr)
y deg berf ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (3)
berf anghyflawn
gramadeg
berf atblygol
berf gyflawn
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am berf*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.