llinyn

(hwn) enw gwrywaidd (llinynnau)

Treigladau

Meddal:linyn
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y llinyn hwn
fy llinyn i
dy linyn di
ei linyn ef/o
ei llinyn hi
ein llinyn ni
eich llinyn chi
eu llinyn nhw/hwy
yr un llinyn
y ddau linyn cyflym*
y tri llinyn pell*
y pedwar llinyn tawel*
y pum llinyn bach*
y chwe llinyn da*
y saith llinyn glân*
yr wyth llinyn llawn*
y naw llinyn mawr*
y deg llinyn rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (12)
cael deupen y llinyn ynghyd:cael y ddeupen ynghyd:cael dau benllinyn ynghyd
colli pen y llinyn
dim llinyn ar ei gwd
gosod fy (dy, ei, a.y.b.) llinyn mesur ar (rywbeth)
to size up
llinyn bogail
anatomeg
llinyn mesur
llinyn trôns
llinyn y gar
anatomeg
llinyn yr ar
anatomeg
mae dau ben i bob llinyn
mae un llinyn yn mygu ond nid yw'n llosgi
y llinyn arian
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am llinyn*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.