fampir1

(hwn neu hon) enw gwrywaidd neu fenywaidd (fampirod:fampiriaid)
yn Saesneg yw:

vampire

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

y fampir hwn
fy fampir i
dy fampir di
ei fampir ef/o
ei fampir hi
ein fampir ni
eich fampir chi
eu fampir nhw/hwy
yr un fampir
y ddau fampir cyflym*
y tri fampir pell*
y pedwar fampir tawel*
y pum fampir bach*
y chwe fampir da*
y saith fampir glân*
yr wyth fampir llawn*
y naw fampir mawr*
y deg fampir rhyfedd*

neu

y fampir hon
fy fampir i
dy fampir di
ei fampir ef/o
ei fampir hi
ein fampir ni
eich fampir chi
eu fampir nhw/hwy
yr un fampir
y ddwy fampir gyflym* (cyflym)
y tair fampir bell* (pell)
y pedair fampir dawel* (tawel)
y pum fampir fach* (bach)
y chwe fampir dda* (da)
y saith fampir lân* (glân)
yr wyth fampir lawn* (llawn)
y naw fampir fawr* (mawr)
y deg fampir ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

fampir2

berf
yn Saesneg yw: there is vamping, there will be vamping
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am fampir*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.