cynffon

(hon) enw benywaidd (cynffonnau)
yn Saesneg yw:

tail

,

appendage

,

tang

Treigladau

Meddal:gynffon
Trwynol:nghynffon
Llaes:chynffon

Defnydd

y gynffon hon
fy nghynffon i
dy gynffon di
ei gynffon ef/o
ei chynffon hi
ein cynffon ni
eich cynffon chi
eu cynffon nhw/hwy
yr un gynffon
y ddwy gynffon gyflym* (cyflym)
y tair cynffon bell* (pell)
y pedair cynffon dawel* (tawel)
y pum cynffon fach* (bach)
y chwe chynffon dda* (da)
y saith cynffon lân* (glân)
yr wyth cynffon lawn* (llawn)
y naw cynffon fawr* (mawr)
y deg cynffon ryfedd* (rhyfedd)

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Ymadroddion (12)
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) cynffon yn fy (dy, ei, a.y.b.) ngafl
asgwrn cynffon
anatomeg
blingo’r gath hyd at ei chynffon
byw ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghynffon yn lle byw ar fy (dy, ei, a.y.b.) ewinedd
codi cynffon

to scoot

glöyn cynffon wennol
pen punt a chynffon dimai
titw cynffon hir
tro cynffon gath
tro yn ei gynffon
wrth gynffon (rhywun neu rywbeth):wrth fy (dy, ei, a.y.b.) nghynffon:wrth gwt (rhywun neu rywbeth):wrth fy (dy, ei, a.y.b.) nghwt
yng nghynffon
Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am cynffon*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.