corws

(hwn) enw gwrywaidd (corysau)

Treigladau

Meddal:gorws
Trwynol:nghorws
Llaes:chorws

Defnydd

y corws hwn
fy nghorws i
dy gorws di
ei gorws ef/o
ei chorws hi
ein corws ni
eich corws chi
eu corws nhw/hwy
yr un corws
y ddau gorws cyflym*
y tri chorws pell*
y pedwar corws tawel*
y pum corws bach*
y chwe chorws da*
y saith corws glân*
yr wyth corws llawn*
y naw corws mawr*
y deg corws rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am corws*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.