anterliwt

(hon neu hwn) enw benywaidd neu wrywaidd (anterliwtiau)
yn Saesneg yw:

interlude

Treigladau

Meddal:(dim treiglad)
Trwynol:(dim treiglad)
Llaes:(dim treiglad)

Defnydd

yr anterliwt hon
fy anterliwt i
dy anterliwt di
ei anterliwt ef/o
ei hanterliwt hi
ein hanterliwt ni
eich anterliwt chi
eu hanterliwt nhw/hwy
yr un anterliwt
y ddwy anterliwt gyflym* (cyflym)
y tair anterliwt bell* (pell)
y pedair anterliwt dawel* (tawel)
y pum anterliwt fach* (bach)
y chwe anterliwt dda* (da)
y saith anterliwt lân* (glân)
yr wyth anterliwt lawn* (llawn)
y naw anterliwt fawr* (mawr)
y deg anterliwt ryfedd* (rhyfedd)

neu

yr anterliwt hwn
fy anterliwt i
dy anterliwt di
ei anterliwt ef/o
ei hanterliwt hi
ein hanterliwt ni
eich anterliwt chi
eu hanterliwt nhw/hwy
yr un anterliwt
y ddau anterliwt cyflym*
y tri anterliwt pell*
y pedwar anterliwt tawel*
y pum anterliwt bach*
y chwe anterliwt da*
y saith anterliwt glân*
yr wyth anterliwt llawn*
y naw anterliwt mawr*
y deg anterliwt rhyfedd*

* Dewiswyd yr ansoddeiriau hyn ar sail eu llythyren gyntaf er mwyn dangos eu treigladau, felly ni fyddant yn gwneud synnwyr o ran ystyr ar ôl pob enw!

Allanol

Porth Geiriaduron

Dyma lyfrgell o eiriaduron ac adnoddau ar-lein eraill lle y gallwch chwilio ymhellach am anterliwt*:

Geiriaduron Arbenigol
Geirfaoedd
Terminoleg
Gwyddoniadur
Brawddegau Enghreifftiol
Brawddegau yn cynnwys:

*Agorir gwefannau allanol mewn ffenestr newydd.