ystryw

(hon) noun feminine (ystrywiau)
in English is:

trick

,

ruse

,

deceit

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr ystryw hon
fy ystryw i
dy ystryw di
ei ystryw ef/o
ei hystryw hi
ein hystryw ni
eich ystryw chi
eu hystryw nhw/hwy
yr un ystryw
y ddwy ystryw gyflym* (cyflym)
y tair ystryw bell* (pell)
y pedair ystryw dawel* (tawel)
y pum ystryw fach* (bach)
y chwe ystryw dda* (da)
y saith ystryw lân* (glân)
yr wyth ystryw lawn* (llawn)
y naw ystryw fawr* (mawr)
y deg ystryw ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (1)
drwy ystryw
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for ystryw*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.