in English is:

to stand

,

to halt

,

to stop

,

to sit[2]

,

to stay

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)
Phrases (26)
ceir llawer cam gwag drwy sefyll yn llonydd
gwybod lle rwy’n (rwyt ti’n, mae e’n, a.y.b.) sefyll
heb goes i sefyll arni
nac ofnwch dyfu'n araf, ofnwch sefyll yn llonydd
ni saif sach wag
os nad wyt ti'n sefyll dros rywbeth byddi di'n syrthio am rywbeth
sa’-draw3
sa’-draw2
sa’-draw1
sa’-draw4
Sefwch gyda mi yn y bwlch fel y cadwer i'r oesoedd a ddêl y glendid a fu.
sefyll (rhywbeth) ar ei draed
sefyll allan yn erbyn
sefyll allan
sefyll am
sefyll ar fy (dy, ei, a.y.b.) ngwadnau fy (dy, ei, a.y.b.) hun:sefyll ar fy (dy, ei, a.y.b.) sodlau fy (dy, ei, a.y.b.) hun
sefyll ar fy (dy, ei, a.y.b.) nhraed fy (dy, ei, a.y.b.) hun
sefyll dros (rywbeth)
sefyll i fyny am (rywun neu rywbeth):sefyll i fyny amdanaf fi (amdanat ti, amdano ef, a.y.b.):sefyll i fyny dros (rywun neu rywbeth):sefyll i fyny drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)

to defend

, to stand for
sefyll i lawr
sefyll i reswm
sefyll lan am (rywun neu rywbeth):sefyll lan amdanaf fi (amdanat ti, amdano ef, a.y.b.):sefyll lan dros (rywun neu rywbeth):sefyll lan drosof fi (drosot ti, drosto ef, a.y.b.)

to defend

, to stand for
sefyll yn fy (dy, ei, a.y.b.) ngolau fy (dy, ei, a.y.b.) hun
sefyll yn y bwlch
tywysen lawn sy'n gostwng ei phen, tywysen wag sy'n sefyll yn syth
Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o fy mryd
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for sefyll*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.