ras1

(hon) noun feminine (rasys)
in English is:

race

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y ras hon
fy ras i
dy ras di
ei ras ef/o
ei ras hi
ein ras ni
eich ras chi
eu ras nhw/hwy
yr un ras
y ddwy ras gyflym* (cyflym)
y tair ras bell* (pell)
y pedair ras dawel* (tawel)
y pum ras fach* (bach)
y chwe ras dda* (da)
y saith ras lân* (glân)
yr wyth ras lawn* (llawn)
y naw ras fawr* (mawr)
y deg ras ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

gras2

(hwn) noun masculine (grasusau)
in English is:

grace

Mutations

Soft:ras
Nasal:ngras
Aspirate:(no mutation)

Use

y gras hwn
fy ngras i
dy ras di
ei ras ef/o
ei gras hi
ein gras ni
eich gras chi
eu gras nhw/hwy
yr un gras
y ddau ras cyflym*
y tri gras pell*
y pedwar gras tawel*
y pum gras bach*
y chwe gras da*
y saith gras glân*
yr wyth gras llawn*
y naw gras mawr*
y deg gras rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

gras3

(hwn) noun masculine (grasau)

Mutations

Soft:ras
Nasal:ngras
Aspirate:(no mutation)

Use

y gras hwn
fy ngras i
dy ras di
ei ras ef/o
ei gras hi
ein gras ni
eich gras chi
eu gras nhw/hwy
yr un gras
y ddau ras cyflym*
y tri gras pell*
y pedwar gras tawel*
y pum gras bach*
y chwe gras da*
y saith gras glân*
yr wyth gras llawn*
y naw gras mawr*
y deg gras rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (7)
ar ras wyllt
ar ras
porthi milgi cyn ras
ras ffos a pherth2
ras ffos a pherth1
ras glwydi
ras gyfnewid
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for ras*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.