pigdwr

(hwn) noun masculine (pigdyrau)
in English is:

spire

Mutations

Soft:bigdwr
Nasal:mhigdwr
Aspirate:phigdwr

Use

y pigdwr hwn
fy mhigdwr i
dy bigdwr di
ei bigdwr ef/o
ei phigdwr hi
ein pigdwr ni
eich pigdwr chi
eu pigdwr nhw/hwy
yr un pigdwr
y ddau bigdwr cyflym*
y tri phigdwr pell*
y pedwar pigdwr tawel*
y pum pigdwr bach*
y chwe phigdwr da*
y saith pigdwr glân*
yr wyth pigdwr llawn*
y naw pigdwr mawr*
y deg pigdwr rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for pigdwr*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.