in English is:

age

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr oed hwn
fy oed i
dy oed di
ei oed ef/o
ei hoed hi
ein hoed ni
eich oed chi
eu hoed nhw/hwy

oed2

(hwn) noun masculine (oedau)
in English is:

date[3]

,

tryst

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr oed hwn
fy oed i
dy oed di
ei oed ef/o
ei hoed hi
ein hoed ni
eich oed chi
eu hoed nhw/hwy
yr un oed
y ddau oed cyflym*
y tri oed pell*
y pedwar oed tawel*
y pum oed bach*
y chwe oed da*
y saith oed glân*
yr wyth oed llawn*
y naw oed mawr*
y deg oed rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (18)
byddai hyd yn oed pysgodyn yn ddiogel pe na bai'n agor ei geg
cadw oed
canol oed
codi’n bedair oed
dyn mewn oed
fel rhywun mewn oed
greddf gŵr, oed gwas
gwneud oed
hyd yn oed
mewn oed1
mewn oed2
oed Crist
oed ymddeol
oed yr addewid
rhagfarn oed
Synnwyr cyffredin yw swm y rhagfarnau a gasglwn erbyn deunaw oed
yn fy (dy, ei, a.y.b.) oed a’m (a’th, a’i, a.y.b.) hamser
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for oed*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.