odyn

(hon) noun feminine (odynau)
in English is:

kiln

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr odyn hon
fy odyn i
dy odyn di
ei odyn ef/o
ei hodyn hi
ein hodyn ni
eich odyn chi
eu hodyn nhw/hwy
yr un odyn
y ddwy odyn gyflym* (cyflym)
y tair odyn bell* (pell)
y pedair odyn dawel* (tawel)
y pum odyn fach* (bach)
y chwe odyn dda* (da)
y saith odyn lân* (glân)
yr wyth odyn lawn* (llawn)
y naw odyn fawr* (mawr)
y deg odyn ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for odyn*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.