nyth

(hon) noun feminine (nythod)
in English is:

nest

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y nyth hon
fy nyth i
dy nyth di
ei nyth ef/o
ei nyth hi
ein nyth ni
eich nyth chi
eu nyth nhw/hwy
yr un nyth
y ddwy nyth gyflym* (cyflym)
y tair nyth bell* (pell)
y pedair nyth dawel* (tawel)
y pum nyth fach* (bach)
y chwe nyth dda* (da)
y saith nyth lân* (glân)
yr wyth nyth lawn* (llawn)
y naw nyth fawr* (mawr)
y deg nyth ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (13)
annoeth cicio nyth cacwn
bach y nyth
cachu yn fy (dy, ei, a.y.b.) nyth fy (dy, ei, a.y.b.) hun:cachu yn fy (dy, ei, a.y.b.) nyth fy (dy, ei, a.y.b.) hunan
cachu yn y nyth
caru’r nyth ac nid yr aderyn
chwilio am nyth cwhwrw
cicio nyth cacwn
cydwybod yw'r nyth a ddeor pob daioni
gadael y nyth:mynd dros y nyth
Guto Nyth-brân
nyth cacwn
pluo fy (dy, ei, a.y.b.) nyth fy (dy, ei, a.y.b.) hun
tin y nyth
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for nyth*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.