nymff

(hon) noun feminine (nymffiaid:nymffau)
in English is:

nymph

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y nymff hon
fy nymff i
dy nymff di
ei nymff ef/o
ei nymff hi
ein nymff ni
eich nymff chi
eu nymff nhw/hwy
yr un nymff
y ddwy nymff gyflym* (cyflym)
y tair nymff bell* (pell)
y pedair nymff dawel* (tawel)
y pum nymff fach* (bach)
y chwe nymff dda* (da)
y saith nymff lân* (glân)
yr wyth nymff lawn* (llawn)
y naw nymff fawr* (mawr)
y deg nymff ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for nymff*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.