haen:haenen

(hon) noun feminine (haenau:haenennau)
in English is:

coating

,

layer

,

bed

,

stratum

,

grade

,

tier

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr haen hon
fy haen i
dy haen di
ei haen ef/o
ei haen hi
ein haen ni
eich haen chi
eu haen nhw/hwy
yr un haen
y ddwy haen gyflym* (cyflym)
y tair haen bell* (pell)
y pedair haen dawel* (tawel)
y pum haen fach* (bach)
y chwe haen dda* (da)
y saith haen lân* (glân)
yr wyth haen lawn* (llawn)
y naw haen fawr* (mawr)
y deg haen ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (3)
haen balis
haen sbyngaidd
botany
yn haen drwchus
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for haen*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.