in English is:

to know (a fact or facts)

,

to know

Mutations

Soft:wybod
Nasal:ngwybod
Aspirate:(no mutation)
Phrases (33)
â gwybod
ailadrodd yw mam pob gwybod
am wn i:am a wn i
anwybodus yw'r dyn sy'n gwybod popeth
Beth yw Gobaith? Y gwybod - O dan y bai - fod da'n bod.
cael gwybod:cael gwybod (rhywbeth)
drwy wybod i
dyn a ŵyr
gwae'r un sy'n dysgu llawer ond yn gwybod dim
gwybod faint o’r gloch yw hi
gwybod fy (dy, ei, a.y.b.) mhethau
gwybod lle rwy’n (rwyt ti’n, mae e’n, a.y.b.) sefyll
gwybod tu nesaf i lidiart y mynydd
heb yn wybod i (rywun)
i wybod y ffordd ymlaen holwch y rhai sy'n dod 'nôl
Mae dyn sydd yn gwybod nad yw'n gwybod dim byd yn gwybod mwy na'i athrawon i gyd
Mae'n gwybod pris popeth heb wybod gwerth dim
mae'r ffŵl yn adrodd beth mae'n ei wybod, mae'r doeth yn gwybod beth mae'n adrodd
ni wyddys yr hyn na ellir ei adrodd yn gryno
nid oes neb yn gwybod llai na'r un sy'n gwybod y cwbl
nid y gwybod sy'n anodd ond y gwneud
nid yw un dyn yn gwybod dolur y llall
Paid â gofyn “Be sy’n bod?” - erbyn hyn does fawr neb yn gwybod
rhoi gwybod
[~ i (rywun)]

to inform

Ti wyddost beth ddywed fy nghalon
Y ffordd i ffindio ffordd yw gwybod ble ti'n mynd
Y mae Gwybod wedi 'nhwyllo rhag im gredu'r hyn sy'n wir
yr hen sy'n gwybod, tybio mae'r ifainc
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gwybod*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.