grwyn1

(hwn) noun masculine (grwynau)
in English is:

groyne

Mutations

Soft:(no mutation)*
Nasal:ngrwyn
Aspirate:(no mutation)

* This form is an exception to the mutation rules.

Use

y grwyn hwn
fy ngrwyn i
dy grwyn di
ei grwyn ef/o
ei grwyn hi
ein grwyn ni
eich grwyn chi
eu grwyn nhw/hwy
yr un grwyn
y ddau grwyn cyflym*
y tri grwyn pell*
y pedwar grwyn tawel*
y pum grwyn bach*
y chwe grwyn da*
y saith grwyn glân*
yr wyth grwyn llawn*
y naw grwyn mawr*
y deg grwyn rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Mutations

Soft:grwyn
Nasal:nghrwyn
Aspirate:chrwyn

Use

y crwyn hyn
fy nghrwyn i
dy grwyn di
ei grwyn ef/o
ei chrwyn hi
ein crwyn ni
eich crwyn chi
eu crwyn nhw/hwy

crwyn3

noun plural
in English is:

skins

,

hides

,

rinds

,

peels

,

films

Use

y crwyn hyn
fy nghrwyn i
dy grwyn di
ei grwyn ef/o
ei chrwyn hi
ein crwyn ni
eich crwyn chi
eu crwyn nhw/hwy
Phrases (1)
drwy eu crwyn
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for grwyn*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.