glofa

(hon) noun feminine (glofeydd)
in English is:

coal mine

,

colliery

Mutations

Soft:lofa
Nasal:nglofa
Aspirate:(no mutation)

Use

y lofa hon
fy nglofa i
dy lofa di
ei lofa ef/o
ei glofa hi
ein glofa ni
eich glofa chi
eu glofa nhw/hwy
yr un lofa
y ddwy lofa gyflym* (cyflym)
y tair glofa bell* (pell)
y pedair glofa dawel* (tawel)
y pum glofa fach* (bach)
y chwe glofa dda* (da)
y saith glofa lân* (glân)
yr wyth glofa lawn* (llawn)
y naw glofa fawr* (mawr)
y deg glofa ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (2)
Trychineb Glofa Gresffordd
Trychineb Glofa Senghennydd
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for glofa*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.