Mutations

Soft:lân
Nasal:nglân
Aspirate:(no mutation)
were you looking for glan?
Phrases (8)
Cymro glân gloyw
glân gloyw
glan y môr
Jac Glan y Gors
methu’n deg:methu’n lân:methu’n glir
[~ â]
Rhowch i mi gilfach a glan, cilfach a glan a marian i mi
yr Ysbryd Glân
religion
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for glân*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.