genfa

(hon) noun feminine (genfâu)
in English is:

bit[2]

Mutations

Soft:enfa
Nasal:ngenfa
Aspirate:(no mutation)

Use

yr enfa hon
fy ngenfa i
dy enfa di
ei enfa ef/o
ei genfa hi
ein genfa ni
eich genfa chi
eu genfa nhw/hwy
yr un enfa
y ddwy enfa gyflym* (cyflym)
y tair genfa bell* (pell)
y pedair genfa dawel* (tawel)
y pum genfa fach* (bach)
y chwe genfa dda* (da)
y saith genfa lân* (glân)
yr wyth genfa lawn* (llawn)
y naw genfa fawr* (mawr)
y deg genfa ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for genfa*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.