gawr1

(hon) noun feminine (gewri)
in English is:

battle cry

Mutations

Soft:awr
Nasal:ngawr
Aspirate:(no mutation)

Use

yr awr hon
fy ngawr i
dy awr di
ei awr ef/o
ei gawr hi
ein gawr ni
eich gawr chi
eu gawr nhw/hwy
yr un awr
y ddwy awr gyflym* (cyflym)
y tair gawr bell* (pell)
y pedair gawr dawel* (tawel)
y pum gawr fach* (bach)
y chwe gawr dda* (da)
y saith gawr lân* (glân)
yr wyth gawr lawn* (llawn)
y naw gawr fawr* (mawr)
y deg gawr ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

cawr2

(hwn) noun masculine (cewri)
in English is:

giant

Mutations

Soft:gawr
Nasal:nghawr
Aspirate:chawr

Use

y cawr hwn
fy nghawr i
dy gawr di
ei gawr ef/o
ei chawr hi
ein cawr ni
eich cawr chi
eu cawr nhw/hwy
yr un cawr
y ddau gawr cyflym*
y tri chawr pell*
y pedwar cawr tawel*
y pum cawr bach*
y chwe chawr da*
y saith cawr glân*
yr wyth cawr llawn*
y naw cawr mawr*
y deg cawr rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (1)
Côr y Cewri
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gawr*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.