gardys1:gardas

(hon) noun feminine (gardyson)
in English is:

garter

Mutations

Soft:(no mutation)*
Nasal:ngardys
Aspirate:(no mutation)

* This form is an exception to the mutation rules.

Use

y gardys hon
fy ngardys i
dy gardys di
ei gardys ef/o
ei gardys hi
ein gardys ni
eich gardys chi
eu gardys nhw/hwy
yr un gardys
y ddwy gardys gyflym* (cyflym)
y tair gardys bell* (pell)
y pedair gardys dawel* (tawel)
y pum gardys fach* (bach)
y chwe gardys dda* (da)
y saith gardys lân* (glân)
yr wyth gardys lawn* (llawn)
y naw gardys fawr* (mawr)
y deg gardys ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

gardas:gardys2

(hon) noun feminine (gardysau)
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gardys*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.