in English is:

by

,

from

,

of

,

have

,

with

gan2

conjunction
in English is:

because

,

since

in English is:

flour

Mutations

Soft:gan
Nasal:nghan
Aspirate:chan

Use

y can hwn
fy nghan i
dy gan di
ei gan ef/o
ei chan hi
ein can ni
eich can chi
eu can nhw/hwy

can4

(hwn) noun masculine (caniau)
in English is:

can

Mutations

Soft:gan
Nasal:nghan
Aspirate:chan

Use

y can hwn
fy nghan i
dy gan di
ei gan ef/o
ei chan hi
ein can ni
eich can chi
eu can nhw/hwy
yr un can
y ddau gan cyflym*
y tri chan pell*
y pedwar can tawel*
y pum can bach*
y chwe chan da*
y saith can glân*
yr wyth can llawn*
y naw can mawr*
y deg can rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

can5

numeric
were you looking for gân?

cân2

verb
they will

get

cân3

verb
he/she/it sings, he/she/it will

sing

Phrases (97)
annwyl gan
arwain y gân
beth wyt ti’n disgwyl gan asyn ond cic
cân di bennill fwyn i’th nain, fe gân dy nain i tithau
can diolch
cas gan (rywun) (rywbeth):cas gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.) (rywbeth):cas gennyf fi (gennyt ti, ganddo ef, a.y.b.) (rywbeth)1
cas gan (rywun) (rywbeth):cas gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.) (rywbeth):cas gennyf fi (gennyt ti, ganddo ef, a.y.b.) (rywbeth)2
cof gan
da gan y gath bysgod, ond nid da ganddi wlychu ei thraed
diwedd y gân yw’r geiniog
does gan (rywun) gynnig i (rywun neu rywbeth):does gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.) gynnig i (rywun neu rywbeth)
does gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.) ddim stumog am (rywbeth):does gan (rywun) ddim stumog am (rywbeth)
drwg gan (rywun):drwg gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.)
edefyn gan bawb rydd grys i dlawd
fe geir gwall gan y callaf
fel cael cachu o geffyl pren:fel cael cachu gan geffyl pren1
fel cael cachu o geffyl pren:fel cael cachu gan geffyl pren2
gan aderyn bach:gan fronwen:gan hen frân wen
gan arafu a gwanhau
gan balfalu
gan beri niwed
gan betruso
gan biffian
gan bob ochr
Gan bobl lle'r addolir gwyrthiau gau, y rhith yw'r gwir
gan bwyll y mae mynd ymhell
gan bwyll2
gan chwerthin
gan daflu’ch llais
gan ddal eich gwynt
gan ddistewi
gan ddodwy
gan ddryllio delwau
gan ddylyfu gên
gan dincial
gan dincian
gan drydan
gan drydar
gan faddau
gan ffieiddio
gan frefu
gan gecian
gan gilwenu
gan glerc
gan gocsio
gan grwydro
gan gyflymu
gan gynnwys
gan gywilydd
gan hecian
gan herian
gan hewian
gan honcian
gan lanw
gan leihau
gan lusgo traed
gan lusgo
gan ofidio
gan refru
gan resynu
gan rwnian
gan suo
gan swnian
gan wenu
gan wfftio
gan wrido
gan wybod
gan y gwirion y ceir y gwir
gan ymagor
gan ymbalfalu
gan ymgreinio
Hawdd gan y galon faddau, y co' o hyd sy'n nacáu
mae clustiau hirion gan foch bach
mae clustiau mawr gan foch bach
mae cywilydd gan (rywun):mae gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.) gywilydd
Mae pob cwch yn cael ei godi gan y llanw
mae teulu fel coedwig o'r tu allan mae'n ddudew oddi mewn fe welwch fod gan bob coeden ei lle
mae’n ddrwg gan (rywun):mae’n ddrwg gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.):mae’n ddrwg gennyf i (gennyt ti, ganddo ef, a.y.b.)
mae’r gân wedi tewi
methu gweld y coed gan brennau
ni cheir gan lwynog ond ei groen
ni chollir dim gan gannwyll wrth iddi oleuo cannwyll arall
nid oes disgwyl gan ful ond cic
Nid oes gan Dduw grefydd
nid oes gan un pren wreiddiau dyfnach na rhagfarn
nid yw aderyn yn canu er mwyn dweud dim, ond oherwydd fod ganddo gân
profiad yw'r crib a roddir inni gan fywyd ar ôl moeli
pryniad gan reolwyr
Y llwybrau gynt lle bu'r gân yw lleoedd y tylluan
yn las gan genfigen
yn well gan (rywun):yn well gen i (gen ti, ganddo ef, a.y.b.)
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for gan*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.