galwyn

(hwn) noun masculine (galwyni)
in English is:

gallon

Mutations

Soft:alwyn
Nasal:ngalwyn
Aspirate:(no mutation)

Use

y galwyn hwn
fy ngalwyn i
dy alwyn di
ei alwyn ef/o
ei galwyn hi
ein galwyn ni
eich galwyn chi
eu galwyn nhw/hwy
yr un galwyn
y ddau alwyn cyflym*
y tri galwyn pell*
y pedwar galwyn tawel*
y pum galwyn bach*
y chwe galwyn da*
y saith galwyn glân*
yr wyth galwyn llawn*
y naw galwyn mawr*
y deg galwyn rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for galwyn*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.