in English is:

enemies

Mutations

Soft:alon
Nasal:ngalon
Aspirate:(no mutation)

Use

y galon hyn
fy ngalon i
dy alon di
ei alon ef/o
ei galon hi
ein galon ni
eich galon chi
eu galon nhw/hwy

calon2

(hon) noun feminine (calonnau)
in English is:

heart

,

centre

,

core

,

spirit[1]

Mutations

Soft:galon
Nasal:nghalon
Aspirate:chalon

Use

y galon hon
fy nghalon i
dy galon di
ei galon ef/o
ei chalon hi
ein calon ni
eich calon chi
eu calon nhw/hwy
yr un galon
y ddwy galon gyflym* (cyflym)
y tair calon bell* (pell)
y pedair calon dawel* (tawel)
y pum calon fach* (bach)
y chwe chalon dda* (da)
y saith calon lân* (glân)
yr wyth calon lawn* (llawn)
y naw calon fawr* (mawr)
y deg calon ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

were you looking for cyflymedd y galon?
Phrases (45)
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) calon yn fy (dy, ei, a.y.b.) esgidiau
â’m (â’th, â’i, a.y.b.) calon yn fy (dy, ei, a.y.b.) ngwddf
afreoleidd-dra’r galon
medicine
agos at galon (rhywun):agos at fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
ataliad y galon
medicine
beirdd byd barnant wŷr o galon
cadw frigyn ir yn dy galon a daw’r adar i ganu eto
calon agored
calon feddal
calon gynnes
calon-galed
cenedl heb iaith, cenedl heb galon
clefyd y galon
medicine
clywed ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
codi calon
cur y galon
curiad y galon1
curiad y galon2
cyfaill calon
cyfangiad y galon
cyflymedd y galon
medicine
cyntedd y galon
eli’r galon
gofid calon
gwayw’r galon
Hawdd gan y galon faddau, y co' o hyd sy'n nacáu
llid falfiau’r galon
Ni wnaed cerdd ond er melyster i'r glust, ac o'r glust i'r galon
o ddifrif calon
o eigion calon:o ddyfnder calon
o waelod calon
o’r galon
teimlo ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
tor calon:torcalondid
torri calon (rhywun):torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon3
torri calon:torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon1

to sob

torri calon:torri fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon2
trawiad ar y galon
medicine
wrth fodd calon:wrth fodd calon (rhywun):wrth fodd fy (dy, ei, a.y.b.) nghalon
y gwan o galon sy'n ei cholli
y tu mewn i’r galon
yn y galon
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for galon*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.