galaeth

(hon) noun feminine (galaethau)
in English is:

galaxy

Mutations

Soft:alaeth
Nasal:ngalaeth
Aspirate:(no mutation)

Use

yr alaeth hon
fy ngalaeth i
dy alaeth di
ei alaeth ef/o
ei galaeth hi
ein galaeth ni
eich galaeth chi
eu galaeth nhw/hwy
yr un alaeth
y ddwy alaeth gyflym* (cyflym)
y tair galaeth bell* (pell)
y pedair galaeth dawel* (tawel)
y pum galaeth fach* (bach)
y chwe galaeth dda* (da)
y saith galaeth lân* (glân)
yr wyth galaeth lawn* (llawn)
y naw galaeth fawr* (mawr)
y deg galaeth ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for galaeth*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.