Phrases (6)
ac felly ymlaen
ac felly yn y blaen
felly y mae hi
felly’n union
Mae fflam un gannwyll yn gallu cynnau mil o ganhwyllhau heb leihau dim arni, felly hefyd hapusrwydd
un saeth a dyr yn rhwydd nid felly deg saeth ynghlwm
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for felly*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.