fegan:figan

(hwn or hon) noun masculine or feminine (feganiaid:figaniaid)
in English is:

vegan

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

y fegan hwn
fy fegan i
dy fegan di
ei fegan ef/o
ei fegan hi
ein fegan ni
eich fegan chi
eu fegan nhw/hwy
yr un fegan
y ddau fegan cyflym*
y tri fegan pell*
y pedwar fegan tawel*
y pum fegan bach*
y chwe fegan da*
y saith fegan glân*
yr wyth fegan llawn*
y naw fegan mawr*
y deg fegan rhyfedd*

or

y fegan hon
fy fegan i
dy fegan di
ei fegan ef/o
ei fegan hi
ein fegan ni
eich fegan chi
eu fegan nhw/hwy
yr un fegan
y ddwy fegan gyflym* (cyflym)
y tair fegan bell* (pell)
y pedair fegan dawel* (tawel)
y pum fegan fach* (bach)
y chwe fegan dda* (da)
y saith fegan lân* (glân)
yr wyth fegan lawn* (llawn)
y naw fegan fawr* (mawr)
y deg fegan ryfedd* (rhyfedd)

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for fegan*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.