Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

mawr2

adjective (mawrion)

Mutations

Soft:fawr
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)
were you looking for Rheolau’r Ffordd Fawr?
Phrases (44)
ar y ddaear:ar y ddaear fawr:ar wyneb y ddaear
Arth Fawr
astronomy
bach a fydd bach er cymaint ei awydd i fod yn fawr
Beth yw byw? Cael neuadd fawr Rhwng cyfyng furiau
coets fawr
cot fawr
cyrddau mawr
religion
diolch yn fawr
dyn mawr bach a dyn bach mawr
fawr callach
fawr o dro
gwyach fawr gopog
heol fawr
llances fawr
llygoden fawr:llygoden Ffrengig
lon fawr
mae twll bach yn gallu suddo llong fawr
mewn fawr o dro
morwyn fawr
mynd yn rhy fawr i’w sgidiau
nefoedd wen:nefoedd fawr
noson fawr3
noson fawr2
noson fawr1
Paid â gofyn “Be sy’n bod?” - erbyn hyn does fawr neb yn gwybod
Rheolau’r Ffordd Fawr
sêt fawr
stryd fawr
trwy fawr lafur
tywydd mawr
y Brenin Mawr
y fad fawr
y Farn Fawr
y fi fawr
y Glec Fawr
physics
y Siarter Fawr:y Freinlen Fawr
yn aruthrol fawr
yn fawr iawn
yn feddw fawr
yn weddol fawr
yr Arth Fawr
astronomy
yr heldrin fawr
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for fawr*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.