enw

(hwn) noun masculine (enwau)
in English is:

name

,

reputation

,

noun

Mutations

Soft:(no mutation)
Nasal:(no mutation)
Aspirate:(no mutation)

Use

yr enw hwn
fy enw i
dy enw di
ei enw ef/o
ei henw hi
ein henw ni
eich enw chi
eu henw nhw/hwy
yr un enw
y ddau enw cyflym*
y tri enw pell*
y pedwar enw tawel*
y pum enw bach*
y chwe enw da*
y saith enw glân*
yr wyth enw llawn*
y naw enw mawr*
y deg enw rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

Phrases (28)
arweinydd mewn enw
cymryd enw (rhywun) yn ofer:cymryd fy (dy, ei, a.y.b.) enw yn ofer
dodi enw ar (rywun neu rywbeth):dodi enw arnaf fi (arnat ti, arno ef, a.y.b.)

to christen

,

to name

enw anghyfrifadwy
enw arall
enw barddol
enw bedydd
enw benywaidd
enw cyfrifadwy
grammar
enw cynnull
enw ffug
enw gwrywaidd
enw lle
enw lluosog
enw morwynol
enw priod
enw systematig
enw torfol
Note: although it is possible to use a singular verb to refer back to a collective noun, e.g. roedd y tîm yn llwyddiannus – aeth i'r rownd derfynol., it is more common the use a plural noun, roedd y tîm yn llwyddiannus – aethant i'r rownd derfynol.
o ran enw
tan enw pwyll y daw twyll
torri enw

to sign

wrth ei enw
wrth fy (dy, ei, a.y.b.) enw
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for enw*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.