in English is:

to save[1]

,

to keep

,

to detain

,

to observe

,

to stock

,

to make

,

to preserve

Mutations

Soft:gadw
Nasal:nghadw
Aspirate:chadw
Phrases (41)
a gadwer, a geir wrth raid
ar gadw
cadw (rhywbeth) yn glir1
cadw ar glawr
cadw ar gof
cadw at
cadw bwrdd da
cadw cannwyll o dan lestr
cadw ci a chyfarth fy (dy, ei, a.y.b.) hun
cadw corff ac enaid ynghyd
cadw cyfrif
cadw dan lenni
cadw draw
cadw dyletswydd
cadw fy (dy, ei, a.y.b.) llaw mewn
cadw fy (dy, ei, a.y.b.) mhen
cadw golwg:cadw llygad
[~ ar (rywun neu rywbeth)]
cadw gŵyl bentan
cadw helynt
cadw i’r gwely:cadw i’r tŷ:cadw i’m (i’th, i’w, a.y.b.) gwely/tŷ
cadw mewn cof
cadw mis
cadw mwstwr
cadw ochr
cadw oed
cadw pen rheswm
cadw reiat
cadw rhan
cadw trefn
cadw tŷ
cadw wyneb syth
cadw wyneb
cadw yn y ddalfa
cadw’n dawel
cadw’r ddysgl yn wastad
cynnal a chadw
mynd i gadw
rhoi i gadw:rhoi (rhywbeth) i gadw2
to put by
rhoi i gadw:rhoi (rhywbeth) i gadw1
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for cadw*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.