in English is:

to live

,

to dwell

,

to reside

Mutations

Soft:fyw
Nasal:myw
Aspirate:(no mutation)
Phrases (21)
byw a bod
[~ yn (rhywle)]
byw ar bwrs y wlad
byw ar drugaredd a gwynt y dwyrain
byw ar fy (dy, ei, a.y.b.) mloneg
byw ar fy (dy, ei, a.y.b.) nghynffon yn lle byw ar fy (dy, ei, a.y.b.) ewinedd
byw ar gefn rhywun
byw ar gythlwng:byw ar oleuni dydd a gwynt
byw ar lan y dŵr
byw fel ci a hwch:byw fel ci a chath
byw lle mae’r brain yn marw
byw o’r llaw i’r genau:byw o’r fawd i’r genau
byw tali

to cohabit

byw’n fain
does dim byw na bod
genau oer a thraed gwresog a fydd byw yn hir
methu byw yn fy (dy, ei, a.y.b.) nghroen:methu’n lân â byw yn fy (dy, ei, a.y.b.) nghroen
Nid croesi cae yw byw, Cywir: croesi traeth ydyw.
Os cyll dyn ei barch at unrhywbeth byw, mae'n colli'i barch at bopeth byw
External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for byw*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.