byrfodd

(hwn) noun masculine (byrfoddau)
in English is:

abbreviation

Mutations

Soft:fyrfodd
Nasal:myrfodd
Aspirate:(no mutation)

Use

y byrfodd hwn
fy myrfodd i
dy fyrfodd di
ei fyrfodd ef/o
ei byrfodd hi
ein byrfodd ni
eich byrfodd chi
eu byrfodd nhw/hwy
yr un byrfodd
y ddau fyrfodd cyflym*
y tri byrfodd pell*
y pedwar byrfodd tawel*
y pum byrfodd bach*
y chwe byrfodd da*
y saith byrfodd glân*
yr wyth byrfodd llawn*
y naw byrfodd mawr*
y deg byrfodd rhyfedd*

* These adjectives were chosen based on their initial letter in order to demostrate their mutations, and therefore their meaning will not make sense after some nouns!

External

Dictionary Portal

This is a library of dictionaries and other online resources where you can search further for byrfodd*:

Specialist Dictionaries
Glossaries
Terminology
Encyclopedia
Example Sentences
Sentences containing:

*External websites will be opened in a new window.